Hüppa kohta:


  • keskkonnaseire
    environmental monitoring

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ning vaatlusandmete töötlemist.
    sünonüüm: keskkonnamonitooring