Hüppa kohta:


  • jääkreostus
    residual pollution

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegevuse lõpetanud ja/või mahajäetud objektidelt (nt vanad bensiinijaamad, naftasaaduste hoidlad, prügilad, endiste sõjaväebaaside ehitised vms) pärinev pinnase või põhjaveereostus, mis ohustab ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust.