Hüppa kohta:


  • reostuskoormus
    pollution load

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Mingis ajavahemikus keskkonda heidetava või puhastusseadmesse jõudva reoaine hulk (kg/ööp või t/a); saadakse reoaine konsentratsiooni ja reovee või heitgaasi koguse (hulga) korrutisena.
    sünonüüm: saastekoormus