Hüppa kohta:


  • reostus, reostamine
    pollution

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimtegevusest põhjustatud ainete, organismide, kiirguste või müra otsene või kaudne väljutamine (kandumine) õhku, vette või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimese tervist või keskkonda, põhjustada varalist kahju, kahjustada või häirida keskkonda või selle kasutamist. Siia kuuluvad: õhu-, vee-, kiirgus-, müra- ja valgusreostus. Terminid reostus ja saastus on sünonüümid, kuid tavaks on saanud rääkida vee ning toidu puhul reostusest, õhu puhul aga saastusest. Toidu korral kasutatakse terminit saastumine (contamination).
    sünonüüm: saastus, saastamine