Hüppa kohta:


  • süsinikmonoksiid
    carbon monoxide CO

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Süsinikku sisaldavate ühendite mittetäielikul põlemisel tekkiv mürgine, lõhnatu ja värvitu gaas (CO). Verre sattudes seob hemoglobiini süsinikoksühemoglobiiniks, mis on palju püsivam ühend kui oksühemoglobiin ja võib seega põhjustada vingumürgistust.
    sünonüüm: süsinikmonooksiid, vingugaas