Hüppa kohta:


  • trihalometaanid
    trihalomethanes

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keemilised ühendid, kus metaani neljast vesinikust on kolm vesinikku asendatud halogeenidega ( kloroform, bromoform jt); tekivad vee kloorimise kõrvalproduktina looduslikest orgaanilistest ainetest (humiin- ja fulvohapetest); tavatingimustes tekib kõige rohkem (~ 95%) kloroformi; on tõenäolised inimkantserogeenid.
    vt: kloroform