Hüppa kohta:


  • fenoolid
    phenols

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Aromaatsete süsivesinike hüdroksüühendid, mille aromaatses tuumas asendab vesinikuaatomit üks või mitu hüdroksüülrühma; sõltuvalt nende rühmade arvust eristatakse ühe-, kahe- ja kolmealuselisi fenoole. Fenoolid tekivad orgaaniliste ainete (peamiselt tahkekütuste) utmisel; neid leidub kivisöe-, turba- ja pruunsöetõrvas ning põlevkiviõlis; on enamasti kantserogeensed nii sissehingamisel kui ka suukaudsel ekspositsioonil.