Hüppa kohta:


  • benseen
    benzene

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Lihtsaim aromaatne süsivesinik (C6H6), mida kasutatakse lahustina; on väga mürgine, kahjustab vereloome- ja kesknärvisüsteemi; on inimesele kantserogeenne.