Hüppa kohta:


  • diklorodifenüültrikloroetaan DDT
    dichlorodiphenyltrichloroethane

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Väga püsiv sünteetiline orgaaniline halogeeniühend, universaalne putukamürk; laguneb aeglaselt, bioakumuleerub toiduahelas, põhjustab mitmesuguseid tervisehäireid; on endokriinsüsteemi häirija, mutageen. DDT kasutamine on Euroopa Liidus keelatud.
    vt: bioakumulatsioon