Hüppa kohta:


  • polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud
    polycyclic aromatic hydrocarbons PAH

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Mitut benseenituuma sisaldavad suure molekulmassiga tsüklilised lipofiilsete ja hüdrofoobsete omadustega orgaanilised ained (üle 100 ühendi), mis satuvad keskkonda nt kivisöest, toornaftast, tõrvast, asfaldist, õlireostusest; neid eraldub ka kütuste ja jäätmete põlemisel. Paljud PAH-id tekitavad elusorganismides väärarenguid, mutatsioone ja vähki. PAH-ide keskkonnas esinemise hindamiseks kasutatakse indikaatorainena benso(a)püreeni, toidu puhul aga PAH4.
    sünonüüm: polüaromaatsed süsivesinikud