Hüppa kohta:


  • polüklooritud bifenüül PCB
    polychlorinated biphenyl PCB

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tsüklilised orgaanilised ühendid (üldvalem C12H10-xClx), mida kõrge kuumataluvuse tõttu kasutati laialdaselt tehnikas (nt transformaatorites ja kondensaatorites); on püsivad, väga mürgised ja kantserogeensed ühendid, biomagnifitseeruvad toiduahelas. PCBde kasutamine on Euroopa Liidus keelatud.
    sünonüüm: polüklorobifenüül