Hüppa kohta:


  • dioksiinid
    dioxins

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Üldnimetus polüklooritud dibenso-para-dioksiinidele (PCDD; 75 ühendit) ja polüklooritud dibensofuraanidele (PCDF; 135 ühendit), mis kuuluvad keskkonnas levinud püsivate bioakumuleeruvate ainete hulka; sattudes toiduahela kaudu inimese organismi, kahjustavad immuun- endokriin- ja/või närvisüsteemi, tekitavad pahaloomulisi kasvajaid ja väärarendeid.