Hüppa kohta:


  • lenduvad orgaanilised ühendid
    volatile organic compounds

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Toatemperatuuril kergesti aurustuvad orgaanilised ained, millel võib olla keskkonnale ja inimese tervisele ebasoodne/kahjulik mõju. Atmosfääri sattudes võivad osaleda fotokeemilise sudu tekkes (nt polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud jt). Keemiatoodetest (värvid, liimid, lahustid jms) aurustudes mõjutavad nad ruumiõhu kvaliteeti ja sõltuvalt ühendist võivad tekitada erinevaid terviseprobleeme. Mõned neist on mutageensed ja/või kantserogeensed.
    vt: fotokeemiline sudu