Hüppa kohta:


  • kaadmium
    cadmium

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Raskmetall, mis jõuab keskkonda nii looduslikest allikatest kui ka inimtegevuse tulemusena. Seda leidub õhus, pinnases, vees ning see võib bioakumuleeruda taimedes ja loomades. Kaadmium on eelkõige mürgine neerudele ja maksale; on klassifitseeritud kantserogeeniks.