Hüppa kohta:


  • raskmetall
    heavy metal

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Metalliliste omadustega element, mille tihedus on suurem kui 5000 kg/m3. Paljusid neist (nt As, Cd, Hg, Pb jt) seostatakse eelkõige keskkonna reostamise ja mürgisusega, nende heited keskkonda on seadustega reguleeritud. Mõned raskmetallid (nt Cu, Co, Mn, Cr) on inimestele väikestes kogustes vajalikud.
    vt: arseen, elavhõbe, kaadmium, plii