Hüppa kohta:


  • tolm
    dust

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Väikeste, õhus heljuda võivate tahke aine osakeste kogum; päritolult võib olla nii looduslik kui inimtekkeline. Alates teatud kontsentratsioonist on tolm kahjulik nii keskkonnale kui ka organismidele sh inimesele (põhjustades pneumokonioosi).