Hüppa kohta:


  • fotokeemiline sudu
    photochemical smog

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Õhus leiduvatest süsivesinikest ja lämmastikoksiididest päikesekiirguse toimel tekkiv tervist ja keskkonda kahjustav aersool (udu); võib sisaldada ka fotokeemilisel reaktsioonil tekkinud maapinnalähedast osooni.