Hüppa kohta:


  • osakesed
    particulate matter

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid


    Pisikesed õhus lendlevad (heljuvad) tahke aine osakesed; aerodünaamilise diameetri alusel eristatakse jäme-, peen- ja ultrapeenosakesi.

    sünonüüm: kübemed, tahked osakesed