Hüppa kohta:


  • müra
    noise

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav mitmesuguste kõrguselt ja valjuselt erinevate (pidevate) helide (ebakorrapärane) segu. Igapäevaelus nimetatakse müraks liigseid ja ebameeldivaid inim-, looma- või masinatekkelisi helisid, mis häirivad inimeste ja/või loomade elutegevust ning võivad kahjustada tervist. Müra tugevust mõõdetakse detsibellides (dB)
    vrd: heli