Hüppa kohta:


  • ioniseeriv kiirgus
    ionising radiation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid


    Elektromagnetiline kiirgus või elementaarosakeste kiirgus, mille mõjul neutraalsed aatomid või aatomirühmad kaotavad või saavad juurde elektrone ning muutuvad elektriliselt laetuks (ioonideks). Kiirguskaitse seisukohalt on ioniseeriv kiirgus selline kiirgus, mis on võmeline bioloogilises koes ioonpaare tekitama.