Hüppa kohta:


  • mikrokliima
    microclimate

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Õhutemperatuur, -niiskus, -liikumine ja soojuskiirgus inimese lähemas ümbruses; ka kohalikest iseärasustest tingitud väikese maa-ala (linna, metsalagendiku jms) kliima.

    vrd: ruumikliima