Hüppa kohta:


  • inversioon
    inversion

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Meteoroloogiline nähtus troposfääris, mille puhul temperatuuri gradient on vastupidine tavalisele, s.o kõrguse suurenedes temperatuur ei lange, vaid tõuseb (kõrgemates õhukihtides on temperatuur kõrgem kui madalamates). Inversiooni tõttu maalt lähtunud õhusaaste ei haju atmosfääris, vaid koguneb kõrgemal oleva soojema õhukihi alla. See võib tekitada (tervise)probleeme linnades ja tööstuspiirkondades.