Hüppa kohta:


  • tajutav temperatuur
    apparent temperature

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Inimese subjektiivne sooja-/külmatunnetus, mis arvestab inimkeha soojusbilanssi, tegelikku õhutemperatuuri ja -niiskust, tuule kiirust, soojuskiirgust ja sademeid. Tajutavat temperatuuri näitab külma- (tuule-külmatunde) või kuumaindeks.
    vt: külmaindeks, kuumaindeks