Hüppa kohta:


  • varutegur
    uncertainty factor, UF

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Arvuline suurus, mida kasutatakse loomkatsetes saadud tulemuste (LOAEL või LOEL) ekstrapoleerimisel inimestele, et arvestada liikidevahelisi erinevusi, liikidesisest varieeruvust, katseandmete usaldusväärsust vms.  Inimesele aine vastuvõetava (lubatava) ööpäevase annuse e ADI leidmiseks jagatakse katseloomadel saadud LOAEL või LOEL väärtus varuteguri vastava väärtusega (sageli on selleks 100).
    sünonüümid: turvategur, ohutustegur, määramatustegur