Hüppa kohta:


 • LOAEL vähim täheldatavat ebasoodsat toimet avaldav tase
  LOAEL lowest-observed-adverse-effect level

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Teguri (kkemiline aine, kiirgus vms) väikseim ekspositsiooni tase (kontsentratsioon või annus), mis sihtorganismil võrreldes kontrollrühmaga põhjustab statistiliselt olulisi ebasoodsaid morfoloogilisi, funktsionaalse võimekuse, kasvu, arengu või eluea muutusi.
  vrd: LOEL
  sünonüüm: vähim kahjulikku toimet avaldav tase