Hüppa kohta:


  • NOEL täheldatavat toimet mitteavaldav tase
    NOEL no-observed-effect level

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Teguri (keemilise aine, kiirguse vms) suurim ekspositsiooni tase (kontsentratsioon või annus), mis ei põhjusta sihtorganismil statistiliselt olulisi morfoloogilisi, funktsionaalse võimekuse, kasvu, arengu või eluea muutusi antud ekspositsioonitingimustel.
    vrd: NOAEL