Hüppa kohta:


 • NOAEL täheldatavat ebasoodsat toimet mitteavaldav tase
  NOAEL no-observed-adverse-effect level

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Teguri  (keemilise aine, kiirguse vms) suurim ekspositsiooni tase (kontsentratsioon või annus), mis ei põhjusta sihtorganismil statistiliselt olulisi ebasoodsaid morfoloogilisi, funktsionaalse võimekuse, kasvu, arengu või eluea muutusi antud ekspositsioonitingimustel.
  vrd: NOEL
  sünonüümi: täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav tase