Hüppa kohta:


 • LD50
  LD50, half lethal dose

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Aine mürgisuse (toksilisuse) mõõdik suukaudse ekspositsiooni korral. See on aine annus, mis surmab pooled (50%) katseorganismidest. LD50 väljendatakse tavaliselt kui aine massiühik isendi kehamassi (kilogrammides) kohta (mg/kehamassi kg).
  vt: ekspositsiooni tee
  sünonüümid: 50%-le isenditest surmav annus, poolletaalannus