Hüppa kohta:


 • LC50
  LC50 half lethal concentration

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Aine mürgisuse (toksilisuse) mõõdik hingamisteedekaudse ekspositsiooni korral; aine kontsentratsioon sissehingatavas õhus, mis surmab pooled (50%) katseorganismidest. LC50 väljendatakse tavaliselt kui aine massiühik õhu mahuühiku kohta (mg/m3).
  vt: ekspositsiooni tee
  sünonüümid: 50%-le isenditest surmav kontsentratsioon, poolletaalkontsentratsioon