Hüppa kohta:


  • lubatud piirkontsentratsioon
    admissible concentration limit

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riiklikult või rahvusvaheliselt sätestatud aine piirsisaldus (kontsentratsioon) keskkonna meediumis (õhus, vees, mullas, toidus vm); selle ületamisel loetakse keskonna meedium reostatuks; eluaegne ekspositsioon sellisele meediumile võib põhjustada tervisehäireid. Toidu korral kasutatakse terminit piirnorm (maximum level, ML)
    sünonüümid: lubatud piirsisaldus, künnissisaldus; maximum allowable concentration, maximum permissible concentration