Hüppa kohta:


  • vastuvõetav (lubatav) ööpäevane annus ADI
    acceptable daily intake, ADI

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kehakaalu alusel väljendatav aine suurim hulk (mg/kehakaalu kg kohta), mille igapäevane saamine keskkonnast (ekspositsioon) kogu eluea jooksul ei kahjusta organismi. Kasutatakse enamasti toidulisaainete ja tõrjevahendite jääkide korral toidus ja joogivees; saasteainete toiduga saamise korral nimetatakse seda talutavaks ööpäevaseks annuseks (tolerable daily intake, TDI).