Hüppa kohta:


  • annus-vastus(e) hindamine
    dose-response assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Hinnatakse, millist toimet (riski) millise sagedusega (ulatusega) riskitegur eksponeeritute hulgas tekitab/tekitas.