Hüppa kohta:


  • annus-vastus(e) seos
    dose-response relationship

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Seos, mis iseloomustab uuritava aine hulga, ohuteguri tugevuse (intensiivsuse) või toimeaja muutumise mõju nende põhjustatud toime (efekti) avaldumise sagedusele (kui paljudel eksponeeritutel toime avaldub).
    vrd: annus-toime seos