Hüppa kohta:


  • adsorptsioonitegur
    adsorption coefficient, adsorption factor

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Suhtarv protsentides, mis näitab kui suur osa vedelikus või gaasis lahustunud ainest on adsorbeerunud tahke aine (adsorbendi) pinnaühikule