Hüppa kohta:


 • riski kaalumine
  risk evaluation

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Riski põhjustanud ekspositsiooni võrdlemine ekspositsiooni piirväärtusega hindamaks riski suurust (vastuvõetavust); riski võrdlemine teistest ohuteguritest või sotsiaalsetest mõjuritest tingitud riskidega ja nende vähendamise meetmete kulu-tulu analüüs.
  vt: ekspositsiooni piirtase
  sünonüüm: riski võrdlev hindamine