Hüppa kohta:


  • riskijuhtimine
    risk management

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riskihindamisele järgnev protsess, milles - aluseks võttes riskihindamise tulemusi, arvestades poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid ning kaasates asjast huvitatud osapooli - kaalutakse alternatiivseid võimalusi, mida riski tõrjumiseks ja ohjeldamiseks ette võtta, tehakse vastavad otsused ning viiakse need ellu. Riskijuhtimisel on kolm etappi: riski kaalumine, riski ohjamine ja riski seire.