Hüppa kohta:


  • riski iseloomustamine
    risk characterisation, risk estimation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riskihindamise kokkuvõttev (neljas) etapp, milles iseloomustatakse ja hinnatakse (võimalusel kvantitatiivselt) sihtrühma kahjulike tervisemõjude esinemise tõenäosust ja nende raskusastet teadaoleva ekspositsiooni korral.