Hüppa kohta:


  • ohu iseloomustamine
    hazarad characterisation

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riskihindamise teine etapp, kus kokkuvõtlikult ja süsteemselt kirjeldatakse tuvastatud ohu võimalikke tervisemõjusid, hinnatakse nende esinemissagedust ning raskusastet teaduspõhiste andmete alusel (epidemioloogilised ja/või toksikoloogilised uuringud, sh annus-vastus(e) ja annus-toime seosed).
    sünonüüm: ohu iseloomustamine