Hüppa kohta:


  • riskihindamine
    risk assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonna ohuteguri(te)st tuleneva(te) tervisehäire(te) esinemise ja raskusastme tõenäosuse süsteemne tõenduspõhine iseloomustamine/hindamisprotsess, mis koosneb neljast etapist: ohu tuvastamine, ohu iseloomustamine, ekspositsiooni hindamine ja riski iseloomustamine ning kvantitatiivne hindamine.