Hüppa kohta:


  • riskitegur
    risk factor

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Tegur, mille ekspositsioon põhjustab või suurendab (põhjuslikult) ebasoovitava tulemi (nt haiguse) esinemise tõenäosust; omadus või ekspositsioon, mis tõstab haiguse või mõne muu määratletud tagajärje avaldumise tõenäosust.
    vt: ekspositsioon