Hüppa kohta:


  • riskiallikas
    risk source

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Riski põhjustaja, s.o inimese tervist ja heaolu kahjustava toime põhjustaja; risitegurite allikas.
    vt: ekspositsioon