Hüppa kohta:


  • ekspositsiooni hindamine
    exposure assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Rahvastiku(rühma) ohutegurite ekspositsiooni koondkirjeldus (hinnang), mis on kolmas etapp riskihindamises. Eesmärk on sihrühmadel kvantitatiivselt määrata möödunud, praegune ja tulevane ekspositsioon nendele teguritele, mis võivad kahjustada tervist; sisaldab sihtrühmade määramist, ohutegurite ekspositsiooni radade ja teede selgitamist, eksponeeritute arvu kindlakstegemist, ekspositsiooni taseme, kestuse ja sageduse määramist, ekspositsioonist saadud ohuteguri suuruse (annuse/intensiivsuse) kvantitatiivset hindamist.
    Sünonüüm: eksponeerituse hindamine, kokkupuute hindamine