Hüppa kohta:


  • katkeline ekspositsioon
    intermittent exposure

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Kroonilise ekspositsiooni eriliik, mille korral ekspositsioon toimub katkeliselt (teatud kindlate ajavahemikega) pikema aja vältel.
    vt: krooniline ekspositsioon