Hüppa kohta:


 • krooniline ekspositsioon
  chronic exposure, long-term exposure

  Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

  Ohuteguri pikaajaline (kolm või enam kuud kestev, sh eluaegne), tavaliselt madala tasemega ekspositsioon, mille puhul ohutegur võib akumuleeruda organismis ja anda kumulatiivse tervisemõju. Krooniline ekspositsioon võib olla ajaliselt püsiv, ebaregulaarne või tsükliline; erivorm on katkeline ekspositsioon.
  vt: bioakumulatioon, katkeline ekspositsioon
  sünonüüm: pikaajaline ekspositsioon, pikaajaline kokkupuude