Hüppa kohta:


  • lühiahaline ekspositsioon
    acute exposure

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Ohuteguri ühekordne või lühiajaline (mõni tund, maksimaalselt ööpäev), tavaliselt kõrge tasemega ekspositsioon, nt tööstusavarii või keskkonnaõnnetuse korral esinev ekspositsioon.
    sünonüümid: äge ekspositsioon, akuutne ekspositsioon