Hüppa kohta:


  • ekspositsiooni tase
    exposure level

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Erinevate riskitegurite ekspositsiooni suurus üldmõistena. Siia kuulub nt keemilise aine või mikroorganismide sisaldus/kontsentratsioon, müra, vibratsiooni või kiirguse tase (tugevus/intensiivsus) vms keskkonna meediumis (ekspositsiooni rajas) isendiga kokkupuutekohas.