Hüppa kohta:


  • mitmene ekspositsioon
    multimedia exposure

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Ohuteguri samaaegne jõudmine isendini mööda mitut ekspositsiooni rada (õhk, toit, vesi, tolm vms) ja sisenemine organismi erinevaid ekspositsiooni teid (väravaid) pidi.
    vt: ekspositsiooni rada, ekspositsiooni tee