Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtese terviseriski hindamine
    environmental health risk assesment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonna ohutegurite ekspositsioonist põhjustatud tervisehäirete avaldumise  tõenäosuse kvantitatiivne hindamine.