Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtene terviserisk
    environmental health risk

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid


    Ebasoodsa toime ilmnemise tõenäosus ja raskusaste organismi ekspositsioonil keskkonna ohutegurile; oleneb ohuteguri olemuslikest omadustest, kokkupuute kestusest ja ulatusest.