Hüppa kohta:


  • keskkonnalähtese tervisemõju hindamine
    environmental health impact assessment

    Valdkonnad: Keskkonnatervishoid

    Keskkonnas toimuva või kavandatava tegevuse või selle alternatiivide võimaliku mõju kvalitatiivne hindamine inimeste tervisele ja heaolule, põhinedes epidemioloogilistel ja/või toksikoloogilistel uuringutel; eesmärk on varustada otsustaja(d) vastava teabega kõigi reaalsete tegevusvariantide võimalike tervisemõjude kohta ning soovitada optimaalne lahendus.